logo_1

Moderní škola, která vás připraví do života.

Tak zní motto nově sloučené Průmyslovky a Textilky v Liberci. A jaká je myšlenka nového loga? Moderní, čistý a hlavně funkční vizuál, který propojuje kreativu, tvůrčí činnost s technologií a inovacemi.

Logo se skládá z grafického prvku "symbolu", jež je dominantou celé vizuální komunikace a který spojuje obě charakteristiky. Dále silná typografie a výrazná barevnost.  

Grafický prvek jako dominanta vizuální komunikace
Ptáte se, co tento prvek symbolizuje? V první řadě — sloučení. Dvě samostatné jednotky propojené mezi sebou, pomyslný most mezi Průmyslovkou a Textilkou.

NAHLED_Y


Za vším hledej víc.
Při kreativním procesu tvoření tohoto symbolu jsme chtěli znázornit více, než jen propojení. Proto jsme využili několik optických a vizuálních inspirací z řad technologického průmyslu, textilní výroby, či oděvnictví. 

Rameno robota na automatizované lince, binární kód, starý ruční šicí stroj nebo třeba metráž navinuté látky. Fantazii se meze nekladou.

inspitace_prumka
inspitace_textilka
inspoo
inspo
logo
logo-black
logo_white


Zachování historie.
Inspirace pramenila i ze stávajícího loga PSLIB. Symbol samotný i opticky značí slovo P jako PRŮMYSLOVKA. Při opravdu důkladném zkoumání, se dá v symbolu vyčíst i zbytek písmen p,s,l,i,b.

aa


Základní barevná paleta zachovává "silnou modrou" barvu z původního loga, nyní ovšem doplněnou o pacifickou černou a květinově bílou. Jde o kreativní pojetí čistého podkladu, který není tak úplně čistý a černá není jen černá.

barevnost
yyy


Typografie.
Vybrané písmo splňuje všechny důležité normy pro užití v online, tak print prostředí. Na výběr máme ze tří různých řezů, lze tak v komunikaci lehce oddělovat a zvýrazňovat důležitá sdělení. Navíc tento typ písma se pro Průmyslovku hodí svým technicistním výrazem.

logo_průmyslovka


Použití v akci.
Jak jsme zmiňovali, grafický prvek hraje dominantní roli ve vizuální komunikaci a kreativní užití tvoří pojítko napříč všemi různými formáty. 

nahled
nahled_papir
vizitka
nahled_vizitka
vizitka
nahled_blok
tote_2
nahled_tote
tote_1
pin
nahled_poster
nahled_rollup
scky

Barevnost jako rozlišovací prvek.
Kromě základní barevnosti, která se používá na všech komunikačních materiálech školy, se jednotlivé sekce/obory rozlišují barevnou paletou níže. Všechny zvolené barvy vycházejí, korespondují a dají se kombinovat se "silnou modrou". Vizuálně se tak ale dá odprezentovat informace týkající se daného oboru.

barevnost_obory
csky

Závěrem
Novým vizuálním stylem chceme podpořit hodnoty školy, jako je progresivní přístup, pozitivní klima, otevřenost, respekt, podpora žáků a nové trendy ve vzdělávání. Jednotná značka usnadní komunikaci a zvýší její povědomí. To vše uceleno svěžími barvami a symbolem, který spojuje.